خانه » بیماری ها » مرحله ۳ سرطان ریه سلول غیر کوچک چه علائمی دارد و چگونه درمان می شود؟

مرحله ۳ سرطان ریه سلول غیر کوچک چه علائمی دارد و چگونه درمان می شود؟

در مرحله ۳ سرطان ریه سلول غیر کوچک، این بیماری به بافت ها و غدد لنفاوی مجاور گسترش یافته است، اگرچه هنوز به نقاط دورتر بدن نرسیده است. علائم معمولاً در این مرحله ظاهر می شود و افراد را وادار می کند که به دنبال مراقبت های پزشکی باشند. گزینه های درمانی بر اساس عوامل مختلفی از جمله سلامت کلی بیمار و ویژگی های سرطان متفاوت است.

طبق منابع موثق، در ایالات متحده، سرطان ریه دومین سرطان شایع در بین مردان و زنان است. انجمن سرطان آمریکا پیش بینی می کند که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۳۴،۵۸۰ مورد جدید سرطان ریه در این کشور تشخیص داده شود (منبع مطلب).

سرطان ریه سلول غیر کوچک، که تقریباً ۸۵ درصد از کل موارد سرطان ریه را تشکیل می دهد، شایع ترین نوع تشخیص داده شده است (منبع مطلب). پس از تایید تشخیص سرطان ریه، پزشکان مرحله بیماری را ارزیابی می کنند تا میزان گسترش آن را تعیین کنند. در مرحله ۳ NSCLC، سرطان به بافت ها و غدد لنفاوی مجاور پیشرفت کرده است، اما هنوز به نواحی دورتر بدن متاستاز نکرده است.

مرحله ۳ سرطان ریه سلول غیر کوچک چیست؟

مرحله ۳ سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC) در یک حالت پیشرفته موضعی در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد سرطان فراتر از منشاء خود در ریه و به غدد لنفاوی مجاور یا بافت های اطراف حرکت کرده است. بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، تشخیص NSCLC در افراد در مراحل پیشرفته غیرمعمول نیست، تقریباً ۲۰ تا ۳۵ درصد از افرادی که تشخیص داده می‌شوند در دسته مرحله ۳ قرار می‌گیرند (منبع مطلب).

NSCLC با استفاده از سیستم TNM مرحله بندی می شود که ارزیابی می کند:

 • اندازه تومور (T): این اندازه گیری اندازه یا وسعت تومور است. مرحله ۳ NSCLC می تواند T1 تا T4 باشد.
 • گسترش غدد لنفاوی (N): این میزان گسترش سرطان به غدد لنفاوی را ارزیابی می کند. مرحله ۳ NSCLC می تواند N0 تا N3 باشد.
 • متاستاز (M): این نشان می دهد که آیا سرطان به بافت های دورتر گسترش یافته است یا خیر. همه NSCLC های مرحله ۳ M0 هستند (بدون متاستاز).

مرحله ۳ NSCLC به سه مرحله فرعی تقسیم می شود: ۳A، ۳B، و ۳C. هر مرحله فرعی با ترکیب های مختلفی از مقادیر برای T و N تعریف می شود.

مرحله ۳A

چهار راه وجود دارد که سرطان به عنوان مرحله ۳A واجد شرایط است:

شاخصاندازه تومور (T)انتشار به غدد لنفاوی (N)
معیار ۱T1: سرطان ۳ سانتی متر (سانتی متر) یا کوچکتر است و به غشای اطراف ریه ها یا برونش ها رشد نکرده است.N2: سرطان به غدد لنفاوی زیر ناحیه ای که نای شکاف می کند یا به فضای بین ریه ها گسترش یافته است. سرطان در همان سمت ریه با تومور باقی می ماند.
معیار ۲T2: سرطان دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است:
• بزرگتر از ۳ سانتی متر اما کوچکتر از ۵ سانتی متر است • رشد در برونش ها • رشد در غشای اطراف ریه ها • باعث مسدود شدن راه های هوایی می شود.
N2: سرطان به غدد لنفاوی زیر ناحیه ای که نای شکاف می کند یا به فضای بین ریه ها گسترش یافته است. سرطان در همان سمت ریه با تومور باقی می ماند.
معیار ۳T3: سرطان دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است:
• بزرگتر از ۵ سانتی متر اما کوچکتر از ۷ سانتی متر • رشد کرده در دیواره قفسه سینه یا پوشش آن، اعصاب مجاور یا کیسه اطراف قلب • دو یا چند تومور روی آن وجود دارد. همان لوب یک ریه
N1: سرطان به غدد لنفاوی ریه یا جایی که برونش وارد ریه می شود گسترش یافته است. سرطان در همان سمت ریه با تومور(های) باقی می ماند.
معیار ۴T4: سرطان دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است:
• بزرگتر از ۷ سانتی متر • رشد کرده در فضای بین ریه ها یا بافت ها، مانند نای، دیافراگم، مری، قلب، یا رگ های خونی بزرگ مجاور • دو یا بیشتر وجود دارد. تومورها در لوب های مختلف در یک سمت ریه
N0 یا N1: سرطان ممکن است به غدد لنفاوی مجاور در همان سمت ریه که تومور(ها) است، گسترش یافته باشد یا نه.

مرحله ۳B

چهار راه وجود دارد که سرطان به عنوان مرحله ۳B واجد شرایط است:

شاخصاندازه تومور (T)انتشار به غدد لنفاوی (N)
معیار ۱T1: سرطان ۳ سانتی متر یا کوچکتر است و به غشای اطراف ریه ها یا برونش ها رشد نکرده است.N3: سرطان به غدد لنفاوی بالای استخوان ترقوه در دو طرف بدن گسترش یافته و/یا به غدد لنفاوی مجاور در سمت مخالف بدن گسترش یافته است.
معیار ۲T2: سرطان دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است:
• بزرگتر از ۳ سانتی متر اما کوچکتر از ۵ سانتی متر است • رشد در برونش ها • رشد در غشای اطراف ریه ها • باعث مسدود شدن راه های هوایی می شود.
N3: سرطان به غدد لنفاوی بالای استخوان ترقوه در دو طرف بدن گسترش یافته و/یا به غدد لنفاوی مجاور در سمت مخالف بدن گسترش یافته است.
معیار ۳T3: سرطان دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است:
• بزرگتر از ۵ سانتی متر اما کوچکتر از ۷ سانتی متر • رشد کرده در دیواره قفسه سینه یا پوشش آن، اعصاب مجاور یا کیسه اطراف قلب • دو یا چند تومور روی آن وجود دارد. همان لوب یک ریه
N2: سرطان به غدد لنفاوی زیر ناحیه ای که نای شکاف می کند یا به فضای بین ریه ها گسترش یافته است. سرطان در همان سمت ریه با تومور(های) باقی می ماند.
معیار ۴T4: سرطان دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است:
• بزرگتر از ۷ سانتی متر • رشد کرده در فضای بین ریه ها یا بافت ها، مانند نای، دیافراگم، مری، قلب، یا رگ های خونی بزرگ مجاور • دو یا بیشتر وجود دارد. تومورها در لوب های مختلف در یک سمت ریه
N2: سرطان به غدد لنفاوی زیر ناحیه ای که نای شکاف می کند یا به فضای بین ریه ها گسترش یافته است. سرطان در همان سمت ریه با تومور(های) باقی می ماند.

مرحله ۳C

دو راه وجود دارد که سرطان به عنوان مرحله ۳C واجد شرایط است:

شاخصاندازه تومور (T)انتشار به غدد لنفاوی (N)
معیار ۱T3: سرطان دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است:
• بزرگتر از ۵ سانتی متر اما کوچکتر از ۷ سانتی متر • رشد کرده در دیواره قفسه سینه یا پوشش آن، اعصاب مجاور یا کیسه اطراف قلب • دو یا چند تومور روی آن وجود دارد. همان لوب یک ریه
N3: سرطان به غدد لنفاوی بالای استخوان ترقوه در دو طرف بدن گسترش یافته و/یا به غدد لنفاوی مجاور در طرف مقابل بدن نسبت به تومور(ها) گسترش یافته است.
معیار ۲T4: سرطان دارای یک یا چند مورد از موارد زیر است:
• بزرگتر از ۷ سانتی متر • رشد کرده در فضای بین ریه ها یا بافت ها، مانند نای، دیافراگم، مری، قلب، یا رگ های خونی بزرگ مجاور • دو یا بیشتر وجود دارد. تومورها در لوب های مختلف در یک سمت ریه
N3: سرطان به غدد لنفاوی بالای استخوان ترقوه در دو طرف بدن گسترش یافته و/یا به غدد لنفاوی مجاور در طرف مقابل بدن نسبت به تومور(ها) گسترش یافته است.

علائم مرحله ۳ سرطان ریه سلول غیر کوچک چیست؟

علائم پیشرفته NSCLC می تواند شامل موارد زیر باشد:

چه چیزی باعث سرطان ریه سلول غیر کوچک مرحله ۳ می شود؟

NSCLC زمانی اتفاق می افتد که انواع خاصی از سلول های ریه شروع به رشد و تقسیم خارج از کنترل می کنند. این به دلیل تغییرات DNA است که باعث رشد و تقسیم بیش از حد سلول می شود. این تغییرات ممکن است ارثی باشد یا در طول زندگی شما رخ دهد.

سیگار عامل خطر اصلی سرطان ریه است. تخمین زده می شود که سیگار کشیدن با حدود ۹۰٪  تشخیص های سرطان ریه مرتبط است (منبع مطلب) .

سایر عوامل خطر برای NSCLC عبارتند از:

 • سابقه خانوادگی سرطان ریه
 • قرارگیری در معرض:
  • دود دست دوم
  • آلودگی هوا
  • رادون
  • آزبست
  • آرسنیک
  • سایر مواد شیمیایی سمی که اغلب از طریق محل کار استنشاق می شوند
 • پرتودرمانی قبلی

سرطان ریه سلول غیر کوچک مرحله ۳ چگونه تشخیص داده می شود؟

پس از گرفتن سابقه پزشکی و انجام معاینه فیزیکی، پزشک ممکن است آزمایش‌های زیر را برای کمک به تشخیص و مرحله NSCLC تجویز کند:

 • تست های عملکرد ریه
 • آزمایشات تصویربرداری برای جستجوی سرطان یا مشاهده میزان گسترش آن، مانند:
  • اشعه ایکس قفسه سینه
  • سی تی اسکن
  • اسکن ام‌آرآی
  • اسکن PET
  • اسکن استخوان
  • سونوگرافی آندوسکوپی
  • برونکوسکوپی
 • تجزیه و تحلیل:
  • نمونه بیوپسی ریه، که برای تایید تشخیص ضروری است و در صورت یافتن سلول های سرطانی شامل آزمایش مولکولی می شود.
  • بیوپسی غدد لنفاوی
  • نمونه ای که توسط توراسنتز جمع آوری شده است، جایی که یک متخصص مراقبت های بهداشتی نمونه ای از مایع را از ناحیه بین ریه ها و پوشش قفسه سینه جمع آوری می کند.
  • نمونه خلط
 • توراکوسکوپی، یک روش جراحی که به دنبال گسترش سرطان به اندام های داخل قفسه سینه است.
 • مدیاستینوسکوپی، یک روش جراحی که به دنبال گسترش سرطان به بافت‌های بین ریه‌ها است.
 • آزمایش خون، مانند شمارش کامل خون و پانل کامل متابولیک

درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک مرحله ۳ چیست؟

درمان مرحله ۳ NSCLC به عوامل زیادی بستگی دارد، مانند:

 • اندازه تومور(ها)
 • محل تومور(ها)
 • سرطان به کدام غدد لنفاوی یا بافت های مجاور گسترش یافته است
 • سن و سلامت کلی شما
 • ترجیحات شما

گاهی اوقات، جراحی می تواند مرحله ۳A NSCLC را حذف کند. در این صورت، پزشک ممکن است توصیه کند که قبل از جراحی برای کمک به کوچک شدن تومور، شیمی درمانی یا شیمی درمانی همراه با ایمونوتراپی را دریافت کنید.

پس از جراحی، ممکن است درمان کمکی برای کمک به کشتن سلول های سرطانی باقی مانده دریافت کنید. درمان کمکی ممکن است با یک یا ترکیبی از موارد زیر انجام شود:

 • شیمی درمانی
 • ایمونوتراپی
 • پرتو درمانی
 • درمان هدفمند

برخی از NSCLC های مرحله ۳A را نمی توان با جراحی برداشت. علاوه بر این، مراحل ۳B و ۳C NSCLC گسترده‌تر هستند و معمولاً با جراحی قابل برداشتن نیستند. در این شرایط، درمان شما ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • شیمی درمانی
 • پرتودرمانی یا شیمی درمانی به تنهایی
 • ایمونوتراپی

چشم انداز افراد مبتلا به سرطان ریه سلول غیر کوچک مرحله ۳ چیست؟

چشم انداز افراد مبتلا به مرحله ۳ NSCLC به عوامل مختلفی بستگی دارد. این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • اندازه و محل تومور(ها)
 • سرطان به کدام غدد لنفاوی یا بافت های مجاور گسترش یافته است
 • نوع خاص NSCLC
 • نوع درمان مورد استفاده و نحوه پاسخ سرطان به آن
 • سن و سلامت کلی شما

نرخ بقای ۵ ساله برای NSCLC تشخیص داده شده بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ عبارت بودند از (منبع مطلب):

 • موضعی در ریه: ۶۵ درصد
 • انتشار به غدد لنفاوی و بافت های منطقه: ۳۷ درصد
 • انتشار به بافت های دور (سرطان متاستاتیک): ۹ درصد
 • به طور کلی: ۲۸ درصد

مفهوم نرخ بقای پنج ساله شامل محاسبه درصد افرادی است که با یک بیماری خاص تشخیص داده شده است و پنج سال بعد هنوز زنده هستند، در مقایسه با افراد بدون تشخیص مشابه. این نرخ ها پیشرفت در درمان پزشکی یا عوامل شخصی مانند سن و سلامت کلی را در نظر نمی گیرند.

طبق مطالعه ای که در سال ۲۰۲۱ انجام شد، افراد مبتلا به سرطان ریه سلول غیرکوچک مرحله ۳ (NSCLC) میانگین بقای کلی بین ۹ تا ۳۴ ماه بسته به مطالعه خاص مورد اشاره دارند (منبع مطلب).

مطالعه دیگری در همان سال نشان می دهد که بیماران مبتلا به NSCLC مرحله ۳A که تحت مداخله جراحی قرار می گیرند، در مقایسه با افرادی که تحت عمل جراحی قرار نمی گیرند، پیش آگهی مطلوب تری دارند.

علاوه بر این، افرادی که با مرحله ۳B یا ۳C NSCLC تشخیص داده شده و شیمی درمانی دریافت می کنند، چشم انداز بهتری نسبت به افرادی که صرفاً تحت شیمی درمانی یا پرتودرمانی بدون رویکرد ترکیبی قرار می گیرند، دارند. این یافته ها اهمیت استراتژی های درمانی مناسب را در بهبود نتایج بقا برای افراد مبتلا به مراحل پیشرفته سرطان ریه نشان می دهد.

سوالات متداول

۱. بهترین درمان برای مرحله ۳ سرطان ریه سلول غیر کوچک چیست؟

هیچ درمانی “بهترین” برای مرحله ۳ NSCLC وجود ندارد. پزشک شما فاکتورهایی مانند اندازه و محل سرطان و همچنین سلامت کلی شما را در نظر می گیرد تا درمان بهینه برای شرایط فردی شما را توصیه کند.

۲. آیا مرحله ۳ سرطان ریه سلول غیر کوچک پایانی در نظر گرفته می شود؟

سرطان پایانی سرطانی است که با درمان قابل مدیریت یا درمان نیست و در نهایت منجر به مرگ می شود. بسیاری از NSCLC های مرحله ۳ هنوز قابل درمان هستند، اگرچه برخی از آنها پایانی هستند.

۳. آیا سرطان ریه سلول غیر کوچک مرحله ۳ قابل درمان است؟

از آنجایی که پیشرفته تر است، حذف کامل مرحله ۳ NSCLC بسیار چالش برانگیز است. با این حال، بسته به ویژگی‌های سرطان و سن و سلامت کلی شما، هدف برخی از درمان‌ها درمان منبع مورد اعتماد سرطان در مقابل تسکین علائم است.

۴. تفاوت بین مرحله ۳ و مرحله ۴ سرطان ریه سلول غیر کوچک چیست؟

مرحله ۳ NSCLC به غدد لنفاوی مجاور و بافت های قفسه سینه گسترش یافته است. مرحله ۴ NSCLC به اندام ها و بافت های دورتر مانند استخوان ها، کبد یا غدد فوق کلیوی گسترش یافته است.

کلام پایانی

 • در مرحله ۳ سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC)، سرطان به غدد لنفاوی و بافت های مجاور گسترش یافته است. این مرحله بیشتر به سه زیر گروه تقسیم می شود که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
 • درمان مرحله ۳A NSCLC ممکن است شامل جراحی و درمان کمکی باشد. با این حال، مراحل ۳B و ۳C پیشرفته تر هستند و نیاز به رویکرد گسترده تری برای درمان دارند. پزشکان معمولا ترکیبی از شیمی درمانی، پرتودرمانی یا ایمونوتراپی را برای این مراحل توصیه می کنند.
 • افراد مبتلا به مرحله ۳ NSCLC اغلب علائم مرتبط با سرطان ریه را تجربه می کنند. اگر علائمی مانند سرفه مداوم، تنگی نفس یا کاهش وزن ناخواسته را تجربه می‌کنید، مهم است که یک قرار ملاقات با یک ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی برای بحث بیشتر در مورد آنها تعیین کنید. تشخیص زودهنگام و درمان می تواند نتایج را برای مبتلایان به مرحله ۳ NSCLC بهبود بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید